Päivähoitomaksut

Pihapiirin Lapset ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka päivähoitomaksu koostuu Sipoon kunnan myöntämästä palvelusetelistä ja vanhempien maksamasta asiakasmaksusta.

Palveluseteli on maksusitoumus, jonka kunta myöntää kuntalaiselle varhaiskasvatuspalveluiden hankkimiseksi. Vanhempien tulee hakea palveluseteliä Sipoon kunnalta päivähoitopaikan varmistumisen jälkeen.

Kunnallisen päivähoitomaksun määrään vaikuttavat perheen koko, tulot ja päivittäinen hoitoaika. Kunnan määräämän asiakasmaksun lisäksi Lehmuslinnan päiväkoti perii asiakasmaksua 30€/kk hoidossa olevaa lasta kohden. 1.8.2022 alkaen asiakasmaksu voi olla korkeimmillaan 295€ + 30€ /kk perheen nuorimman lapsen kohdalla.

Kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja niiden määräytymisestä voi lukea lisää kunnan verkkosivuilta.

Linkki Kulttuuri- ja opetusministeriön laskuriin.

Sipoon kunnan ohjeet yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakuun.

Palvelusopimuksen voimassaoloaika

Perhe toimittaa yksityisen päiväkodin kanssa tekemänsä palvelusopimuksen Sipoon kunnalle sähköisesti palvelusetelihakemuksen liitteenä (skannaus tai valokuva riittää). Palvelusopimus toimitetaan palvelusetelihakemuksen liitteenä. Jos palvelutuottaja irtisanoo asiakkaan palvelusopimuksen, on tuottajan ilmoitettava irtisanomisen perusteet palvelusetelistä päättäneelle viranomaiselle.

Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi ja päättyy automaattisesti lapsen aloittaessa koulunkäynnin. Lapsen huoltajat voivat irtisanoa palvelusopimuksen kirjallisella irtisanomisilmoituksella, joka tulee toimittaa päiväkodinjohtajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen pavelusopimuksen irtisanomispäivää. Palvelusetelin voimassaolo päättyy kirjallisen ilmoituksen päättymispäivään tai viimeistään lapsen aloitettua perusopetuksen. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti palvelusetelistä päättäneelle viranomaiselle (esimerkiksi Sipoon kunnalle) hoitosuhteen päättymisestä irtisanomisilmoituksella.

Päiväkodin aukioloajat

Lehmuslinnan päiväkodissa tarjotaan hoitoa arkisin 7.00–17.00. Aikaisemmista aloituksista voidaan neuvotellaan erikseen päiväkodin kanssa. Lehmuslinnan päiväkodissa päivähoitoa ei järjestetä arkipyhinä (pääsiäinen, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä ja joulunpyhät).

Päivähoitoa tarjotaan myös heinäkuussa. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa heinäkuussa, sitä ei kuitenkaan välttämättä järjestetä Lehmuslinnan kiinteistössä tai Lehmuslinnan henkilökunnan toimesta, vaan mahdollisen yhteistyöpäiväkodin tiloissa.