Päiväkotiryhmät

Aurinkoiset 1–3-vuotiaat

Aurinkoisten ryhmässä on noin 12 hoitopaikkaa pääsääntöisesti alle 3-vuotiaille lapsille.
Aurinkoisten kasvattajatiimissä on yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa.  

Tavoitat Aurinkoiset numerosta 050 341 1719.

Pienille päivähoitotaivaltaan aloittaville Aurinkoisille tärkeintä ovat syli ja tutut aikuiset. Ryhmässämme lapset otetaan talon arvojen mukaisesti yksilöllisesti huomioon. Jotta tämä onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, jaamme ryhmämme vähintään kahteen pienryhmään. Vastuullamme on luoda ryhmämme lapsille lämminhenkinen kasvuympäristö hyvällä perushoidolla ja säännöllisellä päivärytmillä. Turvallinen syli on aina tarjolla sitä kaipaavalle.

Kun nämä perustarpeet on hyvin huomioitu, pääsemme jo Aurinkoisissa ottamaan ensiaskeleemme projektioppimisen ja yhteisöllisyyden poluilla. Lapsilähtöisesti lähdemme liikkeelle lasten omasta kokemusmaailmasta, jonka ympärille myös ensimmäiset projektimme rakentuvat. Tärkeää on yhdessä tekeminen, yhteisten elämysten kokeminen ja sen myötä yhteisöllisyyden lisääntyminen.

Tiedotamme vanhempia ryhmämme toiminnasta viikoittain sähköisellä viikkotiedotteella.                

Sylistä se Aurinkoinenkin ponnistaa! 

Lehmuslinna-aurinkoiset

Kuunsirpit 3–4-vuotiaat

Kuunsirppien ryhmässä on 21 hoitopaikkaa 3–4-vuotiaille lapsille.
Kuunsirppien kasvattajatiimissä on yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Tavoitat Kuunsirpit numerosta 050 341 1796.

Touhukkaiden Kuunsirppien päivät täyttyvät leikistä ja lasten omaehtoisesta toiminnasta. Projektimme käynnistyvät lasten leikkien pohjalta, ja Kuunsirpit ovatkin jo innolla mukana suunnittelemassa ja viemässä projektia eteenpäin haluamaansa suuntaan. Lapset osallistuvat heille ominaisilla tavoilla: leikkien, liikkuen, tutkien sekä taiteellisesti itseään ilmaisten. Kasvattajina tehtävämme on mahdollistaa lasten aktiivisuus sekä ohjata ja tukea heidän toimintaansa vertaisryhmässä ja varhaiskasvatusympäristössä.

Toimimme arjessa kolmessa pienemmässä ryhmässä pystyäksemme paremmin vastaamaan jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Olemme aina läsnä leikeissä joko itse mukana leikkien tai leikkejä tarpeen mukaan ohjaten. Näin pyrimme varmistamaan, että jokaisella Kuunsirpillä on hyvä ja turvallinen olo ryhmässämme.

Tiedotamme vanhempia ryhmämme toiminnasta viikoittain sähköisellä viikkotiedotteella.

Kuunsirpeissä mielikuvitus saa siivet!

Pyrstötähdet 5–vuotiaat ja esiopetusikäiset

Pyrstötähtien ryhmässä on yhteensä 21 hoitopaikkaa sekä 5-vuotiaille että esiopetusikäisille lapsille.
Pyrstötähtien kasvattajatiimiin kuuluu yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Tavoitat Pyrstötähdet numerosta 050 341 2045.

Tarjoamme perusopetuslain mukaista esiopetusta noudattaen Sipoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Tarjoamme laadukkaan esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta – lapsesi saa viettää iltapäivänsä leikkien ja touhuten tutussa ympäristössä. Esiopetus noudattaa esiopetuksen opetussuunnitelmaa ja kolmevuotiaiden toiminta noudattaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Koemme tärkeänä leikin kautta oppimisen ja sosiaalisten taitojen harjoittelun. Esiopetusvuoden aikana kiinnostus oppimiseen herää, opimme toimimaan ryhmässä toisia kuunnellen ja huomioon ottaen sekä harjoittelemme omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Esiopetusvuoden aikana teemme tiiviisti yhteistyötä läheisen Jokipuiston koulun kanssa, jotta lasten kouluun siirtyminen olisi sujuvaa ja mutkatonta. Meille voi hakea esiopetukseen myös Jokipuiston koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

Tiedotamme vanhempia ryhmämme toiminnasta viikoittain sähköisellä viikkotiedotteella.
Katso videolta mitä Pyrstötähdissä tapahtuu!

Pyrstötähtien jälkeen eskarilaisesi on valmis valloittamaan koulumaailman!

"Esikoulusta lähetään viikottain tiedote, jossa kerrotaan menneen ja myös tulevan viikon toiminnasta. Arvostamme kovasti etenkin sitä, että esikouluopettaja linkittää viikon toimintaa meille vanhemmille suoraan eskarin opetussuunnitelmaan. Toiminta on näin ollen suunnitelmallista ja se myös avataan meille vanhemmille, mitä kohtaa esiopetussuunnitelmasta mikäkin toiminta toteuttaa. Lisäksi opettaja lähettää meille vanhemmille esikouluikäisen elämään liittyvistä asioista tutkimuksia tai artikkeleita esim. lapsille lukemisen tärkeydestä."
Vanhempien asiakaspalaute