Henkilökunta

Yhdistyksemme pitkäaikainen henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja sitoutunutta. Meillä lastasi kasvattavat työstään innostuneet varhaiskasvatuksen rautaiset ammattilaiset!

Riittävät henkilöstöresurssit: Ryhmissä työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja lastenhoitajien lisäksi yhdistyksemme henkilökuntaan kuuluvat hallinnollinen päiväkodinjohtaja, ravitsemustyöntekijä ja  laitosapulainen.  

Jatkuva kouluttautuminen: Jotta varhaiskasvatustyömme pysyy ajan hermolla, kouluttaudumme asiakkaiden ja henkilökunnan muuttuvat tarpeet huomioiden. Yhdistyksemme henkilökunta on ollut mukana pitkän aikavälin koulutuksessa, jossa olemme perehtyneet projektioppimiseen ja yhteisöllisyyteen. Uudet työntekijät perehdytetään projektioppimisen toimintamalliin, jota ylläpidämme säännöllisillä koulutuksilla.

Yhteinen visio ja hyvä ilmapiiri: Henkilökunta on pohtinut työnsä ja yhteisöllisyyden pohjaksi yhteiset pelisäännöt sekä avannut niiden toteutumista arjessa; käytännön pieniä ja yksinkertaisia asioita, jotka luovat ison kokonaisuuden ja pohjan yhteisille toimintatavoille. Yhdistyksemme hallinnollinen päiväkodinjohtaja on säännöllisesti mukana tiimien pedagogisissa palavereissa. Näin yhteinen visiomme säilyy koko ajan kirkkaana ja olemme kaikki matkalla samaan suuntaan.

Koen, että Lehmuslinnassa on osaava, sympaattinen ja rohkea henkilökunta, joka luottaa osaamiseensa ja työskentelee lasten kanssa loistavasti. Aikuisia on riittävästi suhteessa lapsiin, mikä takaa sen, että heillä on oikeasti aikaa lapsille, mutta myös aikaa suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatusta todellisuudessa.
Vanhempien asiakaspalaute

Päiväkodin johtaja

Tiina Vasenius-Simola
050 341 1930
tiina.vasenius-simola@pihapiirinlapset.fi