Projektioppimisen polulla

Projektioppimisessa on kyse kehkeytyvästä oppimisprosessista. Tärkeintä ei ole lopputulos, vaan se millaisia oppimismahdollisuuksia ja -kokemuksia lapset ovat projektien edetessä saaneet.

Projektiemme aiheet nousevat suoraan lasten leikeistä. Lapset ovat mukana suunnittelemassa ja luomassa yhteistä näkemystä projektin sisällöstä (lasten käsitekartta), sekä viemässä projektia eteenpäin itselleen ominaisilla tavoilla: tutkimalla aihepiiristä nousevia kiinnostuksen kohteita, ilmaisemalla itseään taiteellisesti ja liikkumalla sekä leikkimällä projektista kumpuavia leikkejä.

Kasvattajina tehtävämme on tukea projektin kulkua toimimalla mm. ohjaajan, avustajan ja mahdollistajan rooleissa. Projekti kulkee arjessa ja lasten leikeissä niin kauan kuin tutkimista ja kiinnostusta riittää päättyen aina yhteisiin juhliin. Projektioppimisen toimintamallin tavoitteena on, että lapsista kehittyy aktiivisia, motivoituneita ja osallistuvia oppijoita.

1. Projektin käynnistää yhteinen kokemus, leikki tai satu

2. Yhteinen suunnittelu: Lasten käsitekartta muotoutuu

  • Tehdään yhteinen suunnitelma projektin etenemisestä.
  • Palataan takaisin käsitekarttaan ja tartutaan seuraavaan aiheeseen.
  • Matkan aikana lapsiryhmän yhteisöllisyys lisääntyy ja lapsista kasvaa aktiivisia ja osallistuvia oppijoita.

3. Yhteinen toteutus: työstetään projektia eteenpäin lapsille ominaisilla tavoilla

Leikkiä / Tutkimista / Taiteellista ilmaisua / Liikkumista

  • Elämyksiä       
  • Iloa ja riemua               
  • Onnistumisen kokemuksia
  • Yhteenkuuluvuuden tunteita   
  • Yhteistyötä    
  • Jännitystä ja seikkailua
  • Oivalluksia

4. Projekti päättyy yhteisiin juhliin: Maaliin tullaan monta kokemusta rikkaampana!